Prijavite se za Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva

U tijeku je Javni poziv za provedbu Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva temeljem kojeg je u AGRONET zaštićenoj aplikaciji omogućeno podnošenje Zahtjeva za ovu potporu.

Cilj Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva je pružiti financijsku potporu proizvođačima koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice kako bi se ublažili ekonomski gubitci koji utječu na održivost proizvodnje ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj, navodi se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.

Za potporu je prihvatljivo prvih 30 ha poljoprivrednih površina na kojima podnositelj Zahtjeva uzgaja pšenicu i/ili ječam i/ili zob i/ili tritikale i/ili pir i/ili raž i/ili uljanu repicu u 2023. godini.

Intenzitet potpore iznosi najviše 135 €/ha za površine prihvatljive za potporu.
Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredni proizvođači koji se bave proizvodnjom pšenice i/ili ječma i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pira i/ili raži i/ili uljane repice i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. upisani su u Upisnik poljoprivrednika
  2. imaju evidentirane poljoprivredne površine pod pšenicom i/ili ječmom i/ili zobi i/ili tritikale i/ili pirom i/ili raži i/ili uljanom repicom u ARKOD sustavu na temelju kojih je podnesen Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Zahtjev za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 20. prosinca 2023. godine.

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije (https://agronet.apprrr.hr/) Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Po izvršenom odabiru potpore na elektroničkom obrascu Zahtjeva u AGRONET-u podnositelj Zahtjeva je dužan na računalu popuniti obrazac Izjave objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (Obrazac preuzmite OVDJE) ispisati ga, potpisati i ukoliko je pravna osoba ovjeriti pečatom te priložiti uz Zahtjev u PDF formatu u ZIP datoteku na AGRONET-u.

Podnositelji Zahtjeva koji u Izjavi navedu povezana poduzeća dužni su, osim navedenog, priložiti i Izjavu u Word formatu u ZIP datoteku na AGRONET-u.

Po popunjavanju Zahtjeva i učitavanju dodatne dokumentacije putem AGRONET-a, podnositelj Zahtjeva je dužan dostaviti popunjenu, ispisanu i potpisanu/pečatom ovjerenu Izjavu na adresu pripadajuće podružnice Agencije za plaćanja nadležne za županiju njegovog sjedišta do 20. prosinca 2023. godine osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom: „Program potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektoru ratarstva“.

Adrese podružnica navedene su u Prilogu Javnog poziva, možete ih pronaći i OVDJE.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev Agenciji za plaćanja nije dostavljen sukladno Programu i Javnom pozivu i/ili da nije dostavljena potrebna dokumentacija propisana Javnim pozivom podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Detalje o potpori kao i potrebne obrasce i upute možete pronaći OVDJE.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede
foto: Grc Gric

Pratite obavijesti o sljedećem održavanju PLAVOG CEKERA

spot_img

Pročitajte još i ovo...

Povezani članci