Uvjeti korištenja

Dobrodošli na portal www.gric-gric.com! Jelovnik j.d.o.o. omogućuje korištenje sadržaja na portalu za gastronomiju www.gric-gric.com (u daljnjem tekstu Portal) koje je određeno uvjetima korištenja i pravnim napomenama.

Članak 1.

Opći uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika usluga Portala sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika svih servisa Jelovnika j.d.o.o. i ostalih korisnika Interneta od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti. Na sve međusobne odnose između Jelovnika j.d.o.o. i korisnika koji nisu posebno uređeni ugovorom i ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

Članak 2.

Objavom općih uvjeta korištenja na stranicama Portala smatra se da je korisnik upoznat sa Općim uvjetima korištenja, te ih prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja usluga Portala pridržavati se pravila ponašanja navedenim u Općim uvjetima i obveza iz ugovora.

Članak 3.

Internet je međunarodna računalna mreža koju Jelovnik j.d.o.o. kao vlasnik portala www.gric-gric.com izravno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje izravno ne kontrolira.

Članak 4.

Jelovnik j.d.o.o. se kroz portal www.gric-gric.com obvezuje pružiti profesionalnu kvalitetu usluga svojim korisnicima i to postupno proširivanje kapaciteta, nadziranje servisa i brzo otklanjanje tehničkih ili drugih problema u radu servisa.

Članak 5.

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver programe koji prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način.

Članak 6.

Korisnik se obvezuje da neće koristiti servise i servere na bilo koji način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka strogo su zabranjeni.

Članak 7.

Jelovnik j.d.o.o. jamči svojim korisnicima da podatke koje prikupi pri sklapanju ugovora neće prodavati ili ustupati trećim osobama. Isti podaci nisu dostupni nijednoj osobi izvan Jelovnik j.d.o.o.. Jelovnik j.d.o.o. kroz portal www.gric-gric.com povremeno provodi ankete i upitnike. Podaci koji se prikupe pomoću tih anketa i upitnika koriste se isključivo za potrebe Portala i korisnika. Ako na nekoj našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu ili upitnik, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Članak 8.

Portal pruža pristup do sadržaja smještenog na svojim serverima ili dobavljenih preko TCP/IP mreže Portala. Korisnik snosi odgovornost za procjene i bit će podložan rizicima koji su vezani sa sadržajem, točnošću ili korisnošću “sadržaja” dobavljivog s Interneta ili računalne mreže Portala.

Članak 9.

Preko Portala omogućen je pristup do “sadržaja” koji su zaštićeni (engl .”copyright, trademark, intellectual property rights”) Korisnik izjavljuje da će koristiti “sadržaj” sukladno zakonima i propisima kojima je taj “sadržaj” zaštićen od vlasnika “sadržaj”. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi “sadržaj” koji je zaštićen na bilo koji način bez pristanka vlasnika “sadržaja”. Takve radnje imat će za posljedicu uskraćivanje pristupa Portalu.

Članak 10.

Jelovnik j.d.o.o. ne prima naknadu od zaključenih poslova između korisnika ili korisnika i trećih osoba, ne odgovara za kvalitetu i porijeklo stvari, niti za bilo kakve posljedice eventualno nastalih poreznih obveza po zaključenim poslovima između korisnika i korisnika i trećih osoba.

Članak 11.

Jelovnik j.d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja web stranica i servisa na adresi www.gric-gric.com ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. Preuzimanje sadržaja i pregledavanje drugih materijala sa servisa Portala moguće je samo u osobne svrhe i na vlastitu odgovornost.

Članak 12.

Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja stranica i servisa Portala ili jednog njihovog dijela te odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Jelovnika j.d.o.o. i drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dozvoljeno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Uz dopuštenje je moguće prenijeti dijelove pojedinih članaka kao vijest od najviše 1500 znakova uz obavezno navođenje izvora i objavu linka na originalni tekst na www.gric-gric.com, kao i prenošenje prvih tisuću znakova s linkom koji vodi na ostatak teksta na www.gric-gric.com.

Format linka na originalan članak: Link na originalni članak je originalno ime članka na www.gric-gric.com. Odredbe se odnose na subjekte s kojima Jelovnik j.d.o.o. nema izravan dogovor o drugačijim uvjetima.

Članak 13.

Kod podnošenja materijala (uključujući i podatke, prijedloge, ideje, crteže i drugo) na servis Portala dajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dozvolio) Jelovniku j.d.o.o. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju po čitavom svijetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uvjeti iz ovog članka važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora.

Članak 14.

Sadržaj ove lokacije, servisa i drugih uradaka Portala, zaštićen je autorskim pravom koje pripada Jelovniku j.d.o.o., ili je ustupljeno Jelovniku j.d.o.o., a u vlasništvu je trećih osoba. Jelovnik j.d.o.o. ima autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije, stranica, servisa i drugih uradaka.

Nadalje, ova lokacija, stranice, servisi i drugi uradci sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Jelovnika j.d.o.o. ili u vlasništvu trećih osoba, a Jelovnik j.d.o.o. je nositelj licence. Ne može se smatrati da je bilo koji sadržaj objavljen od strane Portala ili korisnika za upotrebu bez ograničenja.

Članak 15.

Jelovnik j.d.o.o. ne jamči u pogledu točnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na portalu www.gric-gric.com i te materijale treba uzeti “takvima kakvi jesu”.

Svi korisnici koji koriste ove internetske stranice, izrijekom prihvaćaju naknaditi štetu Jelovniku j.d.o.o. za bilo kakve tražbine, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internetskih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Članak 16.

Jelovnik j.d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web lokacije, ili nečega što je u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika. Jelovnik j.d.o.o. i zastupnici ne preuzimaju nikakvu odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka prikazanih na portalu www.gric-gric.com.

Članak 17.

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača, ili slično, ne znači nužno da ga Jelovnik j.d.o.o. kroz portal www.gric-gric.com ili bilo koji od njenih zaposlenika i zastupnika reklamira, preporučuje ili favorizira.

Članak 18.

Jelovnik j.d.o.o. zadržava pravo objavljivanja komercijalnih oglasa na svim svojim stranicama. Svaka korespondencija ili poslovanje s oglašivačima isključivo je stvar oglašivača i osobe – korisnika. Jelovnik j.d.o.o. ni u kom vidu nije odgovorna za štetu ili gubitak nastao kao rezultat takvih poslovanja ili same prisutnosti oglasa.

Članak 19.

Korisnik u skladu s ugovorom dobiva na uporabu svoje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizirani pristup uslugama na portalu www.gric-gric.com te ih je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.

Članak 20.

Jelovnik j.d.o.o. ima pravo uskratiti korisniku pristup uslugama Portala ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkog imena o čemu se obvezuje obavijestiti korisnika.

Članak 21.

Jelovnik j.d.o.o. objavljuje i donosi i linkove na vanjske stranice koje kroz portal www.gric-gric.com ne održava i koje nisu nastale u sklopu njegova Portala.

U slučaju posjeta tim stranicama Jelovnik j.d.o.o. korisnicima ne može jamčiti zaštitu podataka i njihov sadržaj, jer Jelovnik j.d.o.o. ne održava te stranice i ne odgovara za njihov sadržaj.

Članak 22.

Korisnik izjavljuje da Jelovnik j.d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja servisa zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja.

Članak 23.

Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja smatra se:

Nezakoniti sadržaj
Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje krše postojeće pravne propise.
Neistinite informacije
Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi informacije za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima ili Ordinaciji.
Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih “sadržaja”
Korisnik ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta.
Neistinito oglašavanje
Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Korisnik se slaže da neće drugim korisnicima, pretplatnicima i ostalim korisnicima Interneta slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.
Lažno predstavljanje
Korisnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju internetskog servisa.
Lančana pisma i spamming
Korisnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama na e-mail osoba koje nisu izrazile spremnost da primaju takav sadržaj.
Neprikladni sadržaji
Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaje za na to neprikladnim mjestima (npr. promotivnih materijala na usenet news grupama koje nisu za to predviđene). Korisnik se obvezuje da neće koristiti Portal za objavljivanje ili širenje materijala/poruka čiji je sadržaj na bilo koji način u suprotnosti s postojećim zakonima, uvredljiv, pristran, lažan, prijeteći, vulgaran, prostački, eksplicitan ili na bilo koji način može biti shvaćen kao kršenje građanskih prava.
Neprikladni fileovi, software i programi
Korisnik se obvezuje da neće nuditi ili pokušavati nuditi trećim osobama fileove koji sadrže viruse ili bilo koji software ili program čije bi korištenje moglo izazvati djelomično ili potpuno onesposobljavanje rada računala.
Neodržavanje e-mail pretinca
Korisnik se obvezuje da će redovno pratiti dodijeljeni e-mail pretinac od strane Portala, a pročitane e-maile obrisati sa servera ili pohraniti ih na svoje računalo.

Članak 24.

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem Portala, Interneta ili e-maila.

Članak 25.

Jelovnik j.d.o.o. ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem servisa i usluga Portala.

UPIS U ADRESAR

Članak 26.

Jelovnik j.d.o.o. ima obvezu prema Korisnicima koji se upisuju u poslovnu bazu podataka Portala na način da će za Korisnika izvršiti usluge upisa u bazu podataka na internetskim stranicama i to podatke vezane za kulinarske, vinarsko-vinogradarske, zdravstvene, medicinske i druge usluge koje Korisnik pruža trećim osobama, te podatke o zvanju i specijalnosti Korisnika, adresi, načinu kontakta, radnom vremenu i dr. nakon što Korisnik ispuni obrazac Jelovnika j.d.o.o. te ga potvrdi žigom i potpisom, čime se smatra da je sklopljen ugovor o korištenju usluga te će se temeljem istoga Korisniku izdavati račun/i, te nakon što odvojeno potpiše i usvoji Politiku privatnosti Jelovnika.

Članak 27.

Jelovnik j.d.o.o. ima pravo odbiti sklapanje ugovora o korištenju usluga s pravnom ili fizičkom osobom:

ako postoji osnovana sumnja da osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati usluge koje se pružaju na portalu www.gric-gric.com ili ako omogućava zloupotrebu usluga Portala ili ako je osoba zatajila ili nije prijavila zloupotrebu ovih usluga od strane trećih osoba, a znala je za isto.
ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu pravne ili fizičke osobe odnosno pravnoj sposobnosti osobe, njenoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje netočni ili neistiniti.
ako je protiv osobe pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili preustroja odnosno neki sličan postupak, ili ako postane nesposoban za plaćanje, odnosno prezadužena, ili ako po razumnoj procjeni Jelovnika j.d.o.o. osoba ima neke druge poteškoće u pogledu svog poslovanja ili ispunjenje obveza prema vjerovnicima.
ako postoji osnovana sumnja da će usluga temeljem ugovora biti korištena od strane treće osobe u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje pružanja usluga koji su ovdje navedeni.

Članak 28.

Cijene usluga kao i sve ostale naknade koje Jelovnik j.d.o.o. naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta i ugovorom, utvrđene su cjenikom važećim u vrijeme korištenja usluga. Jelovnik j.d.o.o. je ovlašten mijenjati cjenik te je obvezan činiti ga dostupnim svojim korisnicima na uobičajen i prikladan način sukladno zakonu.

Članak 29.

Cjenikom se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i posebne usluge.
Jelovnik j.d.o.o. usluge može uvesti, promijeniti ili ukinuti tarifne modele te pojedine posebne usluge odnosno uvjete za njihovu primjenu uz prethodnu jednomjesečnu obavijest korisnicima koja će biti učinjena na uobičajen i dostupan način.
Na usluge ugovorene ugovorom, primjenjuju se uvjeti navedeni u ugovoru do ispunjenja ugovora ili trajanja ugovora.

Članak 30.

Jelovnik j.d.o.o. i korisnik suglasni su da mirno riješe sve sporove proizašle iz ili u svezi s međusobnim odnosnom, uključujući sporove koji se odnose na tumačenje, primjenu ili izvršenje ovih Općih uvjeta, a ako to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.