Stolno vino

Vino je proizvedeno iz grožđa jedne ili više sorata plemenite vinove loze (Vitis vinifera L), odnosno iz grožđa križanaca Vitis vinifera s drugim vrstama roda Vitis (članak 2, točka 3 ZOV-a, NN 96/03.).

Pojačavanje, tj povećavanje prirodne volumne alkoholne jakosti može se u pojedinim godištima dopustiti ako je njihova minimalna prirodna alkoholna jakost 8,5 % vol., a to je povećanje ograničeno do 2 % vol. Postupci pojačavanja i dokiseljavanja opisani su pod tim pojmovima s tim da korištenje jednog isključuje korištenje drugog. Dopušteni enološki i proizvodni postupci kao i ograničenja i uvjeti tih enoloških postupaka (sadržaj sumpornog dioksida, hlapiva kiselost), te norme na osnovu kojih se utvrđuje analitička i organoleptička kakvoća, (s naznakom najnižih i najviših dopuštenih količina pojedinih sastavina), detaljno su propisani Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.).
Punjeno u boce (flaširano) i u prodaji obvezno mora biti označeno kao stolno vino, s oznakom tvrtke, odnosno pro¬izvođača, količine vina u boci (u litrama), sadržaja alkohola (u % vol.) i zemlje podrijetla. To su obvezne oznake. Ostale oznake (zaštitni znak tvrtke, posebno ime vina, datum punjenja u bocu, boja vina i eventualno druge) nisu obvezne (pa se i kod nas nazivaju fakultativne oznake). Za razliku od stolnog vina s oznakom kontroliranog podrijetla koje uz ostale uvjete (prema ZOV-u propisuje ministar poljoprivrede) i koje još i potječe iz jedne vinogradarske regije, s. v. bez te oznake ne smije nositi oznaku sorte, oznaku vinorodnog područja manjeg od regije, niti godinu berbe. Stolna vina (a jednako tako i s. v. s oznakom k.z.p.), ovisno o zoni proizvodnje (u RH, zone su B, C1, C2, C3), moraju sadržavati najmanji propisani sadržaj stvarnog alkohola (u zoni B – 8,5 % vol., u zoni C1 – 9,5 % vol., u zoni C2 – 10,0 % vol. i u zoni C3 – 10,5 % vol.), a ovisno o boji i propisanu najmanju količinu suhog ekstrakta (bijelo 15, ružica 16, crno 17 g/l) i pepela (bijelo 1,2 ružice 1,3 crno 1,6 g/l). I svi ostali sastojci za koje su Pravilnikom o vinu propisane samo najmanje, odnosno samo najveće ili gornje i donje granične dopuštene količine, moraju biti u tim okvirima.

Izvor: Vinopedia

Pročitajte još i ovo...

Povezani članci