Produženje rokova za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje za pčelarsku godinu 2020.

Obavještavamo pčelare da su Pravilnikom o dopuni Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine, objavljenim u Narodnim novinama br. 41/2020 produženi rokovi podnošenja zahtjeva za sufinanciranje za mjere Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze i Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja do 20. lipnja 2020. godine.

 

                                        MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

                                                                                                                                                                          874

Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

                                             PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (»Narodne novine«, broj 115/19) iza članka 34. dodaje se članak 34.a, koji glasi:

»Članak 34.a

Iznimno, zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranje propisani u članku 13. stavcima 1. i 6., članku 15. stavku 1. te članku 17. stavku 1., za 2020. godinu podnose se Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/70

Urbroj: 525-14/0856-20-11

Zagreb, 20. ožujka 2020.

                                                                                                Ministrica poljoprivrede
                                                                                                     Marija Vučković, v. r.

Pratite obavijesti o sljedećem održavanju PLAVOG CEKERA

spot_img

Pročitajte još i ovo...

Povezani članci