Kako zapaliti vatru za pripremu ukusnog obroka

Koliko ukusna hrana može biti pripremljena uz pomoć otvorenog plamena svi znaju. Razne tehnike pripreme, na žaru, ispod peke ili na ražnju samo je dio prigotavljanja koji taji mnoge varijacije spremanja ukusnog obroka.

Pripazite pri loženju vatre za roštiljanje, pečenje na ražnju ili kuhanje uz pomoć otvornog plamena. Čuvajte šume i ložite vatru na za to predviđenim mjestima! Uvijek budite na oprezu i imajte dosta vode za gašenje nekontroliranog plamena! Savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu, smanjuje se mogućnost izbijanja većih požara koji mogu imati tragične posljedice. Osim materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava zbog čega je potrebno voditi brigu o odgovornom ponašanju.

Napravimo od suhog granja, treščica ili dašćica stožac. Od papira napravimo baklju koju zapalimo i gurnemo u podnožje stošca. Pričekamo da se sve razgori. U međuvremenu pripremimo drva koja stavljamo na razgorenu vatru. Žaračem razmještamo drva po vatri da se ravnomjerno razgore.

Ako imamo ugljena stavimo ga po razgorenom drvetu, a ako smo prepušteni samo drvima, stavljamo ih na vatru, ali tako da ne zaguši vatru.

Kada svo drvo izgori i kad se ugljen zažari, ravnomjerno ga presložimo po dnu gorišta i stavimo očišćenu rešetku za pečenje namirnica da se zagrije. I dalje po svojim receptima pripremamo roštilj.

Pratite obavijesti o sljedećem održavanju PLAVOG CEKERA

spot_img

Pročitajte još i ovo...

Povezani članci