cache/resized/8dae5d787a195fa30b0e96cbe6be4bc6.jpg
Gastrian
Donosimo Vam zanimljiv presjek dizjnerskih čuda koje morate vidjeti: Vrijeme je
cache/resized/c5de44e7144653b1fe7dc44def46d7f1.jpg
Pokroviteljstvo
Malo kasnite s nabavom vrtnog roštilja i usput ste i ljubitelj znanstveno fantastičnih
cache/resized/588654a8da94809a0f3c93bf7ba0beef.jpg
Gastrian
Crvena tekućina koju vidimo na mesu nije krv kao što to mnogi misle već se radi o
cache/resized/d401576c4b3254b3354e97a03c4c1fdc.jpg
Novosti
Zvuči kao šala, ali istina je - sve veći broj kompanija komprimira i zrakom puni posude
cache/resized/52c12c4e1f9a280dbbcb31881e077ab2.jpg
Novosti
Analiza Ekonomskog instituta o tržištu maloprodaje u Hrvatskoj otkriva da i drugi domaći
cache/resized/b84495bea5e834333acd4f6751ce4585.jpg
Gastrian
Svaki restoran, ulični štand ili food truck koji nosi Michelinovu zvjezdicu, preporuku
Gric gric Written by  Feb 20, 2017 - 268 Views

U očekivanju Vinistre

Najbolji istarski vinari kažu da se vino radi u vinogradu, ali potrebno je posebno umijeće sačuvati ono najbolje iz grožđa i ugraditi to u vino.
Svake godine, rezultate svoga truda i znanja, istarski vinari i vinogradari prezentiraju na tradicionalnoj izložbi Vinistra.
Udruga vinogradara i vinara Istre «VINISTRA» je nevladina i nestranačka organizacija. Osnovni zadatak Udruge je unapređenje i razvoj vinogradarstva i vinarstva u Istri. Udruga je organizirana i djeluje kao udruženje građana, ima status građansko – pravne osobe.
Sjedište Udruge je u Poreču, C. Hugues br. 8.
Udruga posebice podupire:
  • stvaranje imagea istarskih vina, kao kvalitetnih i prirodnih proizvoda,
  • širenje tržišta putem organizacije i zajedničkih nastupa na izložbama, sajmovima i drugim vidovima aktivnosti,
  • potporu istraživanjima, selekciji i reprodukciji kvalitetnog materijala,
  • pružanje stručne i druge pomoći članstvu,
  • njegovanje i oživljavanje tradicionalnih običaja i svetkovina vezanih uz vinogradarstvo i vinstvo,
  • suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, te drugim sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu.
Članovi udruge Vinistra registrirani su proizvođači grožđa i vina s područja Istarske županije. Udruga danas broji stotinjak članova među kojima su neki vinari višestruko nagrađivani, ali i vinari koji su tek započeli proizvodnju vina. Udruga pomaže nastupe svojih članova na domaćim i inozemnim smotrama vina i sajmovima, organizira edukacije te pomaže u promociji proizvoda svojih članova.
Članovi Udruge moraju biti građani koji se bave proizvodnjom grožđa, vina sadnog materijala, selekcijom, istraživanjem i drugim vidovima unapređenja vinogradarstva i vinstva a čije je stalno mjesto boravka na području Istarske županije.
Članovi Udruge dužni su poštivati ciljeve i odredbe određene Statutom kao i svaku odredbu prihvaćenu, u duhu Statuta, od mjerodavnih organa Udruge. Svaki je član dužan moralno i financijski podupirati Udrugu u skladu s odredbama Upravnog odbora.
Izvor: Vinistra
Top